مهندسی حرارت گستر

مهندسی حرارت گستر شرکتی تأثیرگذار در صنعت تاسیسات حرارتی و برودتی ایران است. باور داریم نسبت به منابعی که جامعه در اختیار ما قرار داده است، مسئولیم. از این رو ما، اعضای این شرکت، همواره تلاش می‌کنیم با فعالیت‌هایی کوچک اما مؤثر گامی برداشته و نسبت به مردم و جامعه‌ی خود ادای دین کنیم.